İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Merkez Bankası’nın dijital parası yıl sonuna hazır

Toplam 10 ana başlıktan oluşan İktisat Islahatları Hareket Planı dün akşam kamuoyu ile paylaşıldı. Planda; Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Dal, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Nezaret ve Kontrolü ana başlıkları altında, her bir aksiyonun bitiş tarihi, aksiyondan sorumlu ve ilgili kurum-kuruluşlar ile aksiyonun nasıl bir düzenlemeyle hayata geçirileceğine ait bilgiler yer aldı.

‘Ekonomi reformları’ takviminde, hazırlığı Merkez Bankası tarafından yürütülen dijital paraya da yer verildi. Dijital parada gerekli altyapıların oluşturulması için bitiş tarihi 31 Aralık 2021 olarak belirlendi ve “Hazine ve Maliye Bakanlığı, dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuksal alt yapısını oluşturucaktır” sözü kullanıldı.

Paylaşılan takvime nazaran;

????Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan’ın (OVMP) tek bir doküman haline getirilmesi maksadı 30 Haziran 2021’e kadar hayata geçirilecek.

????Bütçe uygulama sonuçlarının, kamu mali siyaseti gelişmelerini ve amaçlarını içeren “Kamu Maliyesi Raporu” ile üçer aylık periyotlar prestijiyle kamuoyuyla paylaşılması amacı doğrultusunda, 2021 yılı birinci çeyreği gelişmelerini içeren rapor Mayıs 2021’de yayımlanacak. Üçer aylık dönemlerle süreklilik sağlanacak.

????Yerel idarelerin borçlanma kısıtlaması yıl sonuna kadar devreye alınacak.

TOPLUMSAL YARDIMLAR TEK MERKEZDEN…

????Haziran sonuna kadar da toplumsal yardım datalarının tamamı (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Toplumsal Yardım Bilgi Sistemi’ne entegre edilecek.

Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama üzere harcama alanlarına haziran sonuna kadar sınırlamalar getirilecek.

????Basit yöntemde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci üzere yaklaşık 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutularak beyan yükümlülüklerinin kaldırılması gayesi yıl sonuna kadar hayata geçirilecek.

????Vergi Yol Kanunu’nun istekli ahengi teşvik edecek halde güncellenmesinin de yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Vergi uygulamalarında dijital dönüşüme yönelik amaçların de tekrar yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi öngörülüyor.

????Kamu alım ihalelerine yönelik ıslahat adımları da tekrar yıl sonuna kadar tamamlanacak.

????Fiyat İstikrarı Komitesi ise haziran sonuna kadar kurulacak. Komite; Hazine ve Maliye Bakanlığı uyumunda Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlıkları, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından oluşacak.

????Erken İhtar Sistemi 30 Eylül 2021’e kadar kurulacak.

????Hal Yasası Teklifi’nin de 31 Aralık 2021’e kadar TBMM’ye sunulması öngörülüyor.

TAKİPTEKİ KREDİLERE YENİ DÜZENLEME

????Kredi Ömür Döngüsü Projesi’nin hayata geçirilmesi ve yakın izlemedeki kredilere yönelik olarak bankacılık dalında operasyonel tekrar yapılandırma ve firma rehabilitasyon işlevleri oluşturulması gayeleri de 30 Eylül’e kadar hayata geçirilecek. Yaşama imkanı olmayan donuk alacakların varlık idare şirketlerine satışı, aktiften silinmesi üzere prosedürlerle bilanço dışına çıkarılması için gerekli teşvik ve önlem düzenekleri yıl sonuna kadar oluşturulacak.

Yeniden yıl sonuna kadar müstakil bir İştirak Finans Kanunu hazırlanarak çeşitli kanunlar altında düzenlenen iştirak finans bölümü tek bir çatı altında toplanacak, “katılım finans derecelendirmesi” sistemi hayata geçirilecek.

Kartlı ödeme sistemleri alanında ülke markası olan TROY farklı bir şirket çatısı altında 30 Haziran’a kadar yapılandırılacak.

DİJİTAL PARA

Merkez Bankası dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuksal altyapısını yıl sonuna kadar oluşturacak.

18 yaşından küçükler için BES düzenlemesi haziran sonuna kadar çıkacak

Yapısal cari açığın azaltılmasına yönelik Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi takviyesi bu yılın haziran ayı sonuna kadar hayata geçirilecek.

Cumhurbaşkanlığına bağlı Sıhhat Sanayileri Başkanlığı ile Yazılım ve Donanım Sanayileri Başkanlığı da bu yılın sonuna kadar kurulacak.

2021 sonuna kadar yeşil dönüşümün desteklenmesi için Ulusal Döngüsel İktisat Aksiyon Planı hazırlanacak, elektrikli araç şarj altyapısı hayata geçirilecek.

Mikro ve küçük ölçekli firmalara yönelik istidama kattıkları her bir ek kişi için KGF kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim takviyesi haziran sonuna kadar uygulamaya konulacak.

Genç İstihdam Ulusal Strateji Dokümanı hazırlanıp hayata geçirilecek.

ESNEK ÇALIŞMA DÜZENLEMESİ

Kısmi vadeli çalışanların hafta tatili, yıllık fiyatlı müsaadesi hak etme ve kıdem tazminatına hak kazanma müddetlerinin kanunda açıkça belirtilmesine yönelik düzenlemeler yıl sonunda tamamlanmış olacak.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin vazife ve sorumlulukları gözden geçirilecek ve Finansal İstikrar Komitesi (FİK) olarak yapılandırılması sağlanacak.

EKK HAZİRANDA TOPLANACAK

İktisat Uyum Konseyi (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında haziran sonuna kadar toplanacak. Şura her ay sistemli olarak bir ortaya gelecek ve 3 ayda bir rapor yayımlayacak.

TÜİK haziran sonuna kadar “ilişkili kuruluş” yapısına dönüştürülecek.

Özel Kesim Yatırımlarının Korunması Hakkında Kanun çalışmaları bu yılın sonuna kadar tamamlanacak.

2022 yılı mart ayına kadar Piyasa Nezaret ve Kontrol Kurumu kurulacak.

İktisat Islahatları Aksiyon Planı, 2023 yılının mart ayında “elektronik defter tutulmasına ait sistem altyapısının oluşturulması” gayesinin yerine getirilmesiyle tamamlanmış olacak. (EKONOMİ SERVİSİ)

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir