İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Koca’dan aşı savlarına karşılık: Kılıçdaroğlu sorumlu davranmaya davet ediyorum

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çin’den satın korona virüsü (Covid-19) aşısı için aracı firmaya fiyat ödendiği ve ücretsiz olan aşıların aracı firma üzerinden devlete satıldığı tezi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Satın alma görüşmelerinin direkt Çinli Sinovac şirketi ile yapıldığını belirten Koca, “Aracı firma ana firmadan mal alıp kar ile alıcıya satandır. Yetkili firma ise ana firmanın temsilcisi ve müteselsil sorumluluk paylaştığı yetkilidir. Tek yetkili distribütörü aracı olarak tanımlamak ve üzerinden yolsuzluk imasında bulunmak kamuya satış yapan tüm tek yetkili firmaları aracı pozisyona koyarak yolsuzlukla itham etmek manasına gelir” dedi.

Çin’den Türkiye’ye fiyatsız aşı gönderildiği savını da reddeden Koca, “Belgesi ile açıklamamıza karşın hala parasız aşı alındığı söz edilmektedir. Bu makus niyetli yaklaşıma alışmış olsak da legal görmemiz mümkün değil” sözlerini kullandı.

Türkiye’nin Sinovac’tan en düşük bedelle aşı alan ülke olduğu söyleyen Koca, bunun karşılığında aşı bedelinin açıklanmamasının istendiğini aktardı.

Koca, “Türkiye vatandaşlarının menfaatini korumak için Sinovac firmasıyla mukavele tarihi itibarıyle aşıyı dünyada en ucuza alan ülke olmak üzere anlaşmıştır. Bunun karşılığında ilgili firma bu bedelin 3. taraflarla paylaşılmamasını ve öbür ülkelere karşı güç durumda kalmamayı talep etmiştir. Türkiye tarafı da bu bedeli zımnî tutmayı taahhüt etmiştir” dedi.

Koca’nın açıklaması şöyle:

HERKESE EŞİT ARALIKTA ÇABA VERDİK: Tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de global salgın ile denetimli bir uğraş veriliyor. Salgının birinci gününden beri siyaseti gayretimizin dışında tutmak için büyük uğraş sarf ettik. 83 milyonu ilgilendiren bir süreçte bir vatandaşımızın bile gayretin dışında kalmaması için çaba ettik. Herkese eşit aralıkta durarak toplu bir çaba idaresi vermeye çalıştık. Bu kararlılığımızda hiçbir değişiklik yoktur.

AŞI PROGRAMININ MUVAFFAKİYETLE DEVAM ETMESİ EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ: Son günlerde ise salgınla çabanın çeşitli adımları siyasete gereç edilmeye çalışılmaktadır. Elbette politikler tenkitte bulunacaklar ve biz de bunlardan çıkaracağımız dersleri çıkararak sürece katkısını temel alarak reaksiyon vereceğiz. Lakin siyaset her türlü ithamı legal kılacak bir savaş alanı olarak ele alınmamalı ve sonuçları itibariyle salgınla çabayı sekteye uğratacak sonuçları hedeflememelidir. Çabanın selameti ve aşı programının muvaffakiyetle devam etmesi en büyük önceliğimizdir.

ÇİN’DEN BİR MİLYON DOZ AŞI PARASIZ MI ALINDI?: Ayrıyeten, vatandaşımızın başında soru işaretleri kalmaması açısından birtakım bahislere açıklık getirmek gerektiği de ortadadır. Muhalefet partisi genel liderinin küme toplantısındaki konuşmanın bir kısmı aşağıdadır: “Dedim ki Çin’den 1 milyon doz aşı ücretsiz alındı mı? Parasız alınan bu aşı DMO’ya dozu 12 dolardan 12 milyon dolara fatura edildi mi?” Kendilerinin birinci sorusunun karşılığı net “Hayır, 1 milyon doz aşı parasız alınmadı.” Lakin devamında, parasız alındığına hükmederek “bedava alınan bu aşı” tabiri ile ikinci sorusuna başlamaktadır.

EVRAKI İLE AÇIKLAMAMIZA KARŞIN ÜCRETSİZ AŞI ALINDIĞI TABİR EDİLİYOR: Peşin hükümlü olmak tam olarak budur. Evrakı ile açıklamamıza karşın hala ücretsiz aşı alındığı tabir edilmektedir. Bu makus niyetli yaklaşıma alışmış olsak da yasal görmemiz mümkün değil. Devamında ise bir aracı firma konusu gündemde tutularak ithamlara devam edilmektedir.

YETKİLİ DİSTRİBÜTÖR MÜ ARACI FİRMA MI?: Aracı firma ile tek yetkili distribütör birbirinden farklı yetki ve sorumlulukları kapsar. Tek yetkili distribütör ana firmanın ülkemizdeki tek yetkilisidir. Aracı firma ise birden çok olabilir. Ana üretici birden çok aracı ile çalışabilir. Hatta aracı firmalar yetkili olmadan da aracılık faaliyetleri yürütebilir. Aracı firma ana firmadan mal alıp kar ile alıcıya satandır. Yetkili firma ise ana firmanın temsilcisi ve müteselsil sorumluluk paylaştığı yetkilidir. Tek yetkili distribütörü aracı olarak tanımlamak ve üzerinden yolsuzluk imasında bulunmak kamuya satış yapan tüm tek yetkili firmaları aracı pozisyona koyarak yolsuzlukla itham etmek manasına gelir.

GÖRÜŞMELER DİREKT ÜRETİCİ İLE YAPILDI: Distribütör firmanın pazarlık konusunda hiçbir tesiri olmamıştır. Bakanlığımız ve Devlet Materyal Ofisi görüşmeleri daha evvel açıkladığımız ve Sinovac’ın iki mektubunda da açıkça tabir dildiği üzere üretici firma ile direkt yapılmıştır.

MUAHEDEYİ ÇARPITMAK MAKUS NİYETTİR: Üretici ile distribütörü arsındaki mutabakat mı DMO’nun yaptığı alım kontratı mi? Mektubu okuyan her vicdan sahibi açıkça anlayacaktır ki Sinovac ile distribütör firma ortasında imzalanan muahede, ortalarındaki tek yetkili distribütörlük mutabakatıdır. Bu muahedeye istinaden Keymen’in kendisini temsil ettiğini tabir etmektedir. Bunu çarpıtarak “anlaşmayı DMO ile yaptıklarından hiç kelam etmemektedir” demek maalesef berbat niyettir. Bu cümlelerden 1 milyon doz aşının parasız alındığı sonucunu çıkarmak ise tanımı mümkün olmayan bir çarpıtma örneğidir. Legal görmemekle birlikte bu duruma da alıştık.

TESLİM EDİLEN AŞILARIN BEDELİNİN TAHSİL EDİLDİĞİ ORTADA: Açıklanan bedelsiz faturanın manası nedir? Bir firmaya çıkar sağlanarak devletin ziyana uğratıldığı argümanı büsbütün yanlıştır. Gerek Sinovac’ın açıklamalarında gerekse tek yetkili distribütörün açıklamasında 1 milyon doz aşının teminat karşılığı olarak kullanıldığı, bedelin Faz 3 çalışmaları ve Türkiye’de dolumu yapılacak eserler için kullanılmak üzere distribütöre gönderildiği açıklanmıştır. Sinovac tarafından teslim edilen aşıların bedelinin tahsil edildiği ortadadır. Devlet Gereç Ofisi de ücretsiz alabileceği aşıyı bir aracıdan parayla almamış, teslim alınmamış aşılar için 1 kuruş dahi ödeme yapmamıştır. Çin’le ortamızda katiyen “bedava aşı” muahedesi olmamış, Devletimiz Sinovac ile anlaşılan bedellerin dışında hiçbir ödeme yapmamıştır.

TÜRKİYE TARAFI BEDELİ BİLİNMEYEN TUTMAYI TAAHHÜT ETTİ: Ticari sır nedir? Konuşma içinde tenkit konusu yapılan “ticari sır” problemi ise hayli kolay bir husustur. Türkiye vatandaşlarının menfaatini korumak için Sinovac firmasıyla mukavele tarihi itibarıyle aşıyı dünyada en ucuza alan ülke olmak üzere anlaşmıştır. Bunun karşılığında ilgili firma bu bedelin 3. taraflarla paylaşılmamasını ve öbür ülkelere karşı sıkıntı durumda kalmamayı talep etmiştir. Türkiye tarafı da bu bedeli saklı tutmayı taahhüt etmiştir. Ticari sır konusu yalnızca bundan ibarettir.

EVRAK YÖNTEMSİZ OLARAK ELDE EDİLDİ: Bu bedellerin yazılı olduğu evrakı adapsız olarak elde ederek bedeli ifşa etmek ülkemiz ile Sinovac ortasındaki muahedenin ihlali manasına gelmektedir. Burada amaçlananın, açı temin ettiğimiz üretici firma ile Türkiye bağlantılarını bozmak olduğunu düşünmek dahi istemem.

HASSAS HUSUSLARI GÜNDEME GETİRMEK AŞI TEDARİKİNİ RİSKE ATAR: Türkiye’nin aşı programını riske atmaktan ne umuluyor? Bundan daha tehlikeli olan ise kendilerinin aşağıdaki tabiridir: “Ya Çin ile Uygur Türklerine yaptığı zulüm nedeniyle aranız bozulmuyor da benim aşı hasebiyle mı sizin aranız bozuluyor?” Aziz vatandaşlarım, bu hiç günahsız bir soru değildir. Ülkeler ortası bağlardaki hassas bahisleri vakitsiz ve sıhhat üzere her türlü uyuşmazlıktan azade bir hususta gündeme getirmek yalnızca ve yalnızca aşı tedarikini riske atmaktır. Bu mevzunun gündeme getirilmesi için seçilen vakit akıl ve izanla bağdaşamaz. Bu konudaki niyeti milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

KILIÇDAROĞLU’NU SORUMLU DAVRANMAYA DAVET EDİYORUM: Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye’nin aşı programını riske atarak nasıl bir yarar umuyor? Münasebetlerin bozulması, tedarikin zorlaşması milletin aleyhine lakin siyaseten kendi lehine mi olacak? Bu tavrın bedelini aşı sırası bekleyenler öderse, bunu kendi vicdanına nasıl izah edecek? Sayın muhalefet başkanını, kendisi aşısını olduğu halde kendisinden sonra aşı olacak vatandaşlarımıza kullanılacak aşıların tedarikini umursamadan riske atmak yerine, bu hususta sorumlu davranmaya davet ediyorum.

TENKİTLER OLACAKSA SÜRECE ZİNDELİK KATSIN: Biz isterdik ki, salgının yüküne polemiklerle yeni yükler eklenmesin. Sorumsuz kelamlar halkımızı yormasın. Şayet tenkitler olacaksa sürece zindelik katsın. Türkiye salgınla uğraşını bugüne 83 milyon birlikte getirdi. Ortada bir firemiz varsa da yolumuza biz birlikte devam edeceğiz. (HABER MERKEZİ)

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir