İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Davutoğlu’ndan uzay yorumu: Sovyet periyodunu hatırlatıyor

ANKARA – Gelecek Partisi Genel Lideri Ahmet Davutoğlu, 2020 Kasım ayında açıkladığı “güçlendirilmiş parlamenter sistem” teklifinin akabinde bu defa de partisinin siyasi ahlak ıslahatı olarak nitelendirdiği ’Temiz Siyaset Belgesi’ni açıklayacak.

Bir müddettir kamuoyunun ve siyasetin gündemine taşıdığı pak siyaset telaffuzlarını partisinin çalışma programıyla belgelendiren Davutoğlu, Bilkent Otel’de düzenlenen tanıtım toplantısıyla son halini alan evrakın detaylarını paylaşacak.

Kamu maliyesi ve para siyaseti, kamu kaynaklarının kullanımı, haksız kaynak transferi, siyasetin yasal finansmanı, kamu istihdamı ahlakı ile kontrol ve hesap verilebilirlik başlıklarının öne çıktığı evrakta israf, rüşvet ve yolsuzluğa ait bahisler ele alınıyor.

8 SİYASİ PARTİNİN TEMSİLCİSİ KATILDI

Gelecek Partisi tarafından düzenlenen tanıtım toplantısına; CHP Küme Başkanvekili Engin Altay, Genel Lider Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, ÂLÂ Parti Küme Başkanvekili İsmail Tatlıoğlu, Saadet Partisi Genel Lider Yardımcıları Sabri Tekir, Atik Akdağ, Birol Aydın’ın yanı sıra, DEVA Partisi Genel Lider Yardımcısı Nazlı Seda Vural, HDP’den Ali Özkan, Anavatan Partisi Genel Lider Yardımcısı Semih Narlı, DSP Genel Lider Yardımcısı Ejder Onursal, Demokrat Parti Genel Yönetim Şurası Üyesi Cahit Karakuş katıldı.

“OTORİTERLEŞME SİSTEMİK BİR NİTELİK KAZANMASINA YOL AÇAR”

Ahmet Davutoğlu, “Temiz Siyaset Belgesi” tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Otoriterleşme ile desteklenen güç yozlaşması ferdî ve münferit yozlaşmanın sistemik bir nitelik kazanmasına yol açar. Otoriter yolsuzluk tertibinde iktidarı elinde bulunduran siyaset, serveti elinde bulunduran iş dünyası ve bilgiyi şekillendiren sivil toplum ortasında şeffaf olmayan ve denetlenemeyen bir münasebetler ağı ortaya çıkar. Bu bağlar ağı içinde siyasi iktidar kendisiyle çıkar bağlantısına girmiş dar bir iş etrafına ekonomi-politik rant nizamı sağlarken, tıpkı iş etrafı iktidarı elinde bulunduranların siyaset üzerinden zenginleşmesine kaynak sağlar. Her iki tarafın da karşılıklı olarak mutlu olduğu bu alakalar ağının toplumsal bedelini ise geniş halk kısımları fakirleşerek öder. Siyasi iktidarın otoriter eğilimlerinin pekişmesi bilgi üreten medya ve sivil toplum yapılarının özelde iş dünyası genelde toplum ve kamuoyu üzerinde baskı aracı olarak kullanılmasına, serveti elinde bulunduran dar bir etrafın gücünü pekiştirmesi ise medya ve sivil toplum yapılarının siyaset üzerinde baskı aracı olarak kullanmasına yol açar.”

‘SAYIN CUMHURBAŞKANININ İTHAM ETTİĞİ AYŞE BUĞRA HANIM EFENDİ DEĞERLİ BİR AKADEMİSYENDİR’

Otoriterleşmenin her geçen gün artığını belirten Davutoğlu kelamlarına şu biçimde devam etti:
“Yaşanılan deneyimler göstermiştir ki şahsi ahlak ögesi gerekli olmakla birlikte kâfi değildir. Şahsi ahlak mecburî lakin subjektiftir ve insanoğlu melekleşemeyeceği için toplumsal geçerliliği olan bir teminat olarak görülemez. Çöl ikliminde gül ağacı varlığını sürdüremez. Şeffaflığa dayalı kapsayıcı demokratik hukuk nizamında kamuyu temsil eden siyasi iktidar iş dünyasına hukuk teminatı ve kuralları belirli hür rekabet koşulları oluştururken, iş dünyası kamuya vergi, üretim ve istihdam temin eder. Öte yandan siyasi iktidar bilgi üreten medya ve sivil toplum yapılarına anayasal teminat altındaki niyet, söz ve örgütlenme özgürlüğünü sağlar; sivil toplum yapıları ise yapan ve iştirakçi katkı ile ortak kamu kültürünün gelişmesine dayanak olur. İş dünyası- sivil toplum bağlantıları ise şeffaf sermaye-reklam bağlantıları ve ortak kamu faydası çizgisinde gelişir. Sayın Cumhurbaşkanının itham ettiği Ayşe Buğra hanımefendi değerli bir akademisyendir. Kamunun kaynaklarının nasıl yanlış kullandığı gösteren örneği burada görebiliriz. Bugün de bu tablo ile karşı karşıyayız. Kamu kaynakları çok dar bir iş etrafına aktarılıyor ve haksız çıkar tablosu olarak karşımıza çıkıyor. Otoriterleşme eğilimi her geçen gün artıyor, basın özgürlüğü kısıtlanıyor. Bu toplantıya davet ettiğimiz kamu görevlisinin gelmek isteyip de bizi artık maruz görün dediğini bugünkü iklimin bir sonucu olarak görebiliriz.”

6 BAŞLIKTA PAK SİYASET DOKÜMANI

Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı “Temiz Siyaset Belgesi” 6 başlık altında toplanırken, bu başlıklar ortasında Kamu Maliyesi Ve Para Siyaseti: Vatandaşların Devlete Emaneti, Kamu Kaynaklarının Kullanımı: Zihniyet Ve Ahlak İhtilali, Haksız Kaynak Transferi: Kamunun Zenginleşme Aracı Olmasının Engellenmesi, Siyasetin Legal Finansmanı: Sistemik Yolsuzluğun Engellenmesi, Kamu İstihdamı Ahlakı: Ehliyet Ve Liyakata Dayalı Fırsat Eşitliği, Kontrol Ve Hesap Verilebilirlik: Pak Siyasetin Teminatı yer aldı.

‘CUMA NAMAZINA 150 OTOMOBİLLE GİTMENİN O VİLAYETTEKİ MEMURLAR ÜZERİNDE BİR TESİRİ VAR’

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, kamu kaynaklarının kullanımına yönelik sunum yaptı. Türkiye’de öncelikli olarak zihniyet ve ahlak dönüşümüne muhtaçlık olduğuna dikkat çeken Özcan, “Elimizde uygulanabilir bir reçete var. Aslında zihniyet ve ahlakta bir ihtilal yaratmaktan bahsediyoruz. Türkiye’de bulunan merkezi idare başkanlık sistemiyle birlikte hantallaşmış bir yapıya sahip oldu. Kamu kaynaklarının kullanımında hangi risklerle karşı karşıya geliyoruz buna bakmamız gerekiyor. Kamu kaynaklarının kullanılması çerçevesinde israf, rüşvet, bütçe dışı fonlar ve varlık fonu başlıklarında toplanıyor. Cuma namazına 150 otomobille gitmenin o vilayetteki memurlar üzerinde bir tesiri var. Büyük harcamalar gerektiren harcamaları ortadan kaldıran yeni bir usul öneriyoruz. Bunun yapılabilmesinin kolay yolu kurumsal yapılarsa sadeleşmeyi sağlamak” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN VARLIK FONU KURACAK BİR VARLIĞI YOKTUR’

Özcan, “İsraf, kamu yöneticilerin takdir yetkisinin olması, yoksuzluk ise bu taktir yetkisinin özel olarak kullanılmalıdır” diyerek şöyle konuştu:
“Bu işin özünde de mali şeffaflık var. Mal bildirimlerinin alanının genişletilmesi gerekiyor. 5 yıllık yenileme süreçlerini iki yıla indirilerek mukayese yapılması lazım. Hediyeleşme işinden vazgeçilmesi lazım ve 100 dolar üzere bir sonlandırılması gerekiyor. Varlık fonu kontrol dışında olduğu için kurulmuştur. Türkiye’nin varlık fonu kuracak bir varlığı yoktur. Bütçe dışı fonlar kontrolden kaçmak ve kaçınmak içindir. Bütçe dışı fonların hepsini kaldıracağız. Öte yandan hayatta olan hiçbir siyasetçi ismini kamu kaynakları ile yapılmış yapıtlara veremez. Mahallî idareler ve şehircilik başlığına gelindiğinde iki duruma dikkat çekmek istiyorum. Karar alma ve uygulama süreçlerine milleti katmak zorundayız. Büyük ölçekli projelerde halk oylaması uygulanmalı. Mahallî ve merkezi idare ortasında çatışma istemiyoruz bu iki idaresi tamamlayıcı olarak görüyoruz.”

‘HAKSIZ YARAR TRANSFERLERİNİN EN DEĞERLİ KALEMİNİ İMAR PLANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLER’

Gelecek Partisi Siyaset İzleme Konseyi üyesi Feridun Alım de haksız kaynak transferi kapsamında kamu ihalelerine ait kıymetlendirme yaptı. Alım, “Kamu ile özel dalın birlerini tamamlayıcı ögeler olarak hizmet sunmasını öngörüyoruz. Kamu gücünün rastgele birliklerinin haksız yararı haline getirilemeyeceğidir. Kamu ihaleleri, ihale kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. Kamu ihale kanunu yüzlerce defa değiştirilerek hem rekabete hem de fiyat oluşumunda kaynak kayıplarına neden oldu. Daima tıpkı beşerler tarafından kamu ihaleleri alınıyor. Türkiye’de yapılan ihalelerin şeffaf yapılmıyor. Burada parti olarak kamu ihale kanunu kapsamında çok önemli bir değişikliğe gidilerek bilhassa güvenlik üzere konular başta olmak üzere kanun dışına alınan bütün konuların kanun kapsamına alınmasını istiyoruz. Açık ihaleler kamu ihale kanununun vazgeçilmez ögesi olmak zorundadır. Kamu ihale kurumunun internet sitesinde yayımlanmamış hiçbir ihalenin gerçekleşmesine müsaade vermeyeceğiz. Ülkemizde çarpık kentleşmenin ve haksız kar transferlerinin en kıymetli kalemini imar planında yapılan değişikler oluşturmaktadır. Parsel bazlı hiçbir imar artışına müsaade vermeyeceğiz. Bütün imar artışları bölge bazlı yapılacaktır. Burada parti olarak öngördüğümüz konu da rantın mahallî iradelere aktarılarak kamu kaynağı olarak kullanılmasıdır” dedi.

‘KAMUDA SİYASİ REFERANSI VE MÜLAKAT SİSTEMİNİ KALDIRACAĞIZ’

Gelecek Partisi Kurucular Konseyi üyesi Ahmet Oğuz Karaoğlu da “Temiz Siyaset Belgesi” kapsamında kamuda siyasi referansı ve mülakatı kaldıracaklarını kaydetti. Devletin gerçek sahibinin millet, kamu hizmetini kullananların da emanet olduğunu belirten Karaoğlu, “Siyasetin ve ahlakın emelleri aslında farklı değildir. Siyasetin aradığı yeterli birey olarak insanın güzeli ve mutluluğudur. Devletin gerçek sahibi millet kamu hizmetlerini kullanan bir emanetçidir. Kamu işçi sayısının rasyonel olmayan sayılarla şişirilen sayılar. Biz siyasi, dini, bölgesel farklılıkları kamu istihdamında avantaj ve dezavantaj olmasından çıkaracağız. Kamuda referans istenmesini ve mülakat sistemini kaldıracağız” tabirlerine yer verdi.’

‘TBMM ÜYELERİNİN KESİNLİKLE BİR ETİK MADDESİNE TABİ OLMASI GEREKİYOR’

Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Lideri Ayhan Sefer Üstün de siyasetin yasal finansmanı ve tüzel kontrol kısmını kıymetlendirdi. Türkiye’de finansman açısından sporun ve siyasetin finansmanının gri bir alanda yer aldığını tabir eden Üstün, “Siyasi partilere hazine yardımları kapsamında yüzde 5 olan oy alma koşulunun yüzde teğe düşürülmesini öneriyoruz. En büyük sivil toplum kuruluşu partilerse şayet siyasi partilere yapılan bağışların vergiden muaf olmasını öneriyoruz. TOKİ gibisi yatırımcı kurumları üzerinden siyasetin finansmanının da sağlandığını biliyoruz. Partilerin vilayet ve ilçe başkanlıklarının mal bildiriminde bulunmasını öngörüyoruz. Siyasi partilerin olağan vakitlerde yaptıkları faaliyetler ile seçim vakitlerindeki bütçenin ayrılmasını istiyoruz. Adil siyasi rekabeti sağlayacak bütün önlemlerin alınmasını istiyoruz. Birtakım partilerin derya deniz kimi partilerin miting verecek maliyeti olmuyor. TBMM, hem hukuksal kontrol hem de yerindelik kontrolü yapması gereken bir kurumdur. TBMM üyelerinin kesinlikle bir etik maddesine tabi olması gerekiyor. Bize parti içi darbe yapılmasının bir sebebi de siyasi etik yasasının meclise gönderilmesidir. Meclis soruşturması fiilen ortadan kalkmıştır. Meclis soruşturmasını tekrar tabip edeceğiz” dedi.

‘ÖRTÜLÜ ÖDENEK KAYIT ALTINDA TUTULMALI VE GEREKTİĞİ YERDE DENETLENMELİ’

Parti temsilcilerinin sunumlarının akabinde Ahmet Davutoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Örtülü ödeneğin şeffaflaştırılmasına ait sorulan soruya karşılık veren Davutoğlu, “Bunların kullanılması gereken yerler belirtilmeli. Devletin içinde uygulamalarına dönük olarak sonlu güvenlik alanları hariç kullanılmamalı. Kayıt altında tutulmalı ve gerektiği yerde denetlenmeli. Kontrole açık olmayan kamuoyu gereksiniminde kullanılan kaynak haline dönüşmesi kabul edilemez. Çok önemli bir ödenek gerektirdiğinde bütçe içinde kıymetlendirmeli. Bu alanın dışındaki hiçbir harcama bütçe dışına taşmamalı” diye konuştu.

“BU İKLİM KORUMA EDİLİRKEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yeni Anayasa” ve 2023’te uzaya gidileceğine dönük açıklamalarını pahalandıran Davutoğlu, “Bunlar gündem değiştirme uğraşlarıdır. Gerek bir anayasa değiştirme talepleri varsa cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de tartışmaya açmalılar. Cumhurbaşkanı, bu sisteme geçildiği için kusur yapıldığını tabir ederek sonrasında partileri davet etmeli. Madem bu türlü bir kanıları var biz parlamenter sistem görüşmelerimizi paylaşmak için randevu istediğimizde MHP reddetti, Cumhurbaşkanı yanıt bile vermedi. Bu iklim koruma edilirken anayasa değişikliği yapılamaz. Bu türlü bir ortamda anayasayı değiştireceğiz diyerek gündem değiştirmeye çalışıyorlar. Bir gün uzayda da tesirli bir pozisyona geleceğiz ancak akşam pazar artıklarını toplayan fakirlerin halini görmeden bunu söylemek tipik Sovyet periyodunu hatırlatıyor” dedi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir