İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

HDP: Daha fazla geç kalmadan herkes için adalet diye haykıralım


ANKARA – Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ankara’da düzenlediği toplantıyla “Herkes İçin Adalet” kampanyasını başlattı. Sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ile akademisyen ve sanatkarların da iştirak sağladığı toplantıda salona, “Tecride Son Herkes İçin Adalet”, “Kadın Kırımına Son Herkes İçin Adalet” afişleri asıldı. Kampanyaya ait hazırlanan ‘Haykır’ müziğinin görüntü klibinin gösterimi de yapıldı.

HDP‘nin eski eş liderleri Figen Yüksekdağ’ın ve Selahattin Demirtaş’ın geçmişte yaptığı ‘adalet’ temalı konuşmaları da okundu.

‘DEMİRTAŞ, KAVALA, BERBEROĞLU KARARLARININ UYGULANMASINI SAĞLAYACAĞIZ’

Toplumsal adaleti sağlamak için 8 Şubat’tan itibaren Haziran 2021’e kadar 4 ay sürecek “Herkes için Adalet” seferberliğini başlattıklarını belirten HDP Eş Genel Liderleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar kampanyanın deklarasyonunu ortak okudu.

Bayanlarla, emekçilerle, işçilerle, esnafla, gençlerle, köylü ve çiftçilerle, engellilerle, emeklilerle; anadili hakları, idare hakları, kimlik, kültür ve inanç hakları çiğnenen tüm halklarla buluşarak sokakta, meydanda, sanal ve gerçek ortamlarda toplantılar ve etkinliklerle kampanyalarını yürüteceklerini belirten HDP Eş Genel Liderleri, “İşsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa, hayat pahalılığına, sömürüye, talana, gelir uçurumuna karşı çabayı büyüteceğiz” dedi.

Bayan yoksulluğuna, inanç kümelerine yönelik ayrımcılığa karşı olacaklarını belirten HDP Eş Liderleri, “Bütün toplumsal ve demokratik muhalefet güçlerinin özgürce siyaset yapma hakkını savunacağız. Demirtaş, Kavala, Berberoğlu örneklerinde olduğu üzere AYM ve AİHM tarafından verilen kararların uygulanmasını sağlayacağız. Cezaevlerinde karar süren şiddet, zorbalık, tecrit ve hak gasplarını sona erdireceğiz” tabirlerine yer verdi.

Eş liderler şu açıklamayı yaptı:

HERKES İÇİN, HER YERDE, HER LİSANDA, HER VAKİT ADALET

Pervin Buldan: Türkiye’de uzun müddettir yaşanan ekonomik, toplumsal ve siyasal kriz, bir adaletsizlik ve eşitsizlik rejimi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hayatın tüm alanlarına sirayet etmektedir. AKP-MHP iktidarı tarafından iktisat, yargı, sıhhat, eğitim, siyaset ve kültür alanlarında yaratılan çürümüşlük, çözümsüzlük ve tıkanmışlık topluma katlanılması sıkıntı bir hayat olarak yansımaktadır. Artık vakai adiyeden sayılan yolsuzluk, kayırmacılık, ayrımcılık; bayağı şiddet, nefret ve tehdit lisanı, cinsiyetçi, ötekileştirici zihniyet toplumu daima kutuplaştırmaktadır. Bu yolla ayakta kalmaya çalışan iktidarın düşmanlaştırıcı lisanı, ne yazık ki, toplumun temel harcı olan insani kıymetleri bir bir aşındırmakta, toplumu ahlaki bir yozlaşma girdabına sürüklemekte, toplumsal çözülmeyi dayatmaktadır. Bu krizlerin her birinin farklı başka sonuçları olsa da, hepsinin toplamda ürettiği ve giderek çığ üzere büyüyen ortak bir sonuç vardır. Adaletsizlik.

‘BİR TOPLUM LAKİN ADALETLE VAR OLABİLİR’

Mithat Sancar: Bir toplum lakin adaletle var olabilir. Adalet yoksa toplum çözülmeyle, ülke çöküşle karşı karşıya kalır. Toplumsal ve siyasal ömürden adaleti çıkardığınızda, geriye bugün olduğu üzere palavra, talan ve zulüm nizamı kalır. Türkiye’nin bugün en büyük ve öncelikli sorunu adaletsizliktir. Tarihte bugünkü üzere palavranın, gaddarlığın, riyakarlığın geçer akçe olduğu; adaletin, vicdanın ve ahlakın yok sayıldığı devirler çok seçkindir. Yargıdan bayan haklarına; vergiden fiyata; emekçi haklarından tüketici haklarına; sıhhate erişimden konut hakkına; tabir özgürlüğü hakkından engelli haklarına; çocuk haklarından hayvan haklarına, barış hakkından hayat hakkına, su ve toprak hakkından ekolojik haklara kadar her alanda adaletsizlik bu rejimin temel özelliğidir. Gayri legalliği, yolsuzluk tertibini, insanlık cürümlerini lakin ve fakat bu türlü bir adaletsizlik sisteminde sürdürebileceklerini biliyorlar. Bu nedenle toplumu adaletsiz bir yaşama mahkûm ve mecbur bırakmaya çalışıyorlar. İşte bu yüzden adalete ve adalet arayanlara düşmanlar.

‘İŞSİZLİKTE YAKIN TARİHİN EN VAHİM TABLOSU YAŞANMAKTADIR’

Pervin Buldan: Adaletsizlik ile ekonomik sömürü ve yoksulluk ortasında sıkı bağlar bulunmaktadır. Kayırmacılığın, yolsuzluğun hâkim anlayış haline geldiği, gelir dağılımı uçurumunun her geçen gün büyüdüğü; halktan toplanan vergilerin iktidar eliyle yandaş sermayeye aktarıldığı, talan ve sömürü çarkı toplumun en ağır yaşadığı adaletsizliklerin başında gelmektedir. Bir yandan iktidar yandaşı olanlara büyük ekonomik ayrıcalıklar bahşedilirken; öte yandan çöpten ekmek toplayan insanların bulunduğu bir insafsızlık sistemi işlemektedir. Bu ülkenin kaynaklarına çöreklenenler, yurttaşa çöp konteynerlerini ve pazaryeri çöplerini reva görmektedir. İşsizlik, mahrumluk, yoksulluk ve hayat pahalılığında yakın tarihin en vahim tablosu yaşanmaktadır. İşçi alın terinin karşılığını alamazken, konutuna ekmek götüremeyen, hayatını insanca idame ettiremeyenlerden oluşan işsizler ordusu her geçen gün büyümektedir. Taban fiyatla milyonlarca insan karın tokluğuna çalışmaya mahkum edilmektedir. Kendileri şatafat içinde yüzerken, bu ülkeyi insanların aç yattığı, sabaha umutsuzca uyandığı, borç batağında süründürüldüğü, çaresizlikten hayatına son verdiği, bir sefalet coğrafyasına çevirdiler.
.

‘KAMU KAYNAKLARI SARAYIN GÖZDESİ BEŞ SERMAYE KÜMESİNE AKMAKTADIR’

Mithat Sancar: EYT’lilerin emeklilik haklarından faydalanmaları engellenmekte; Anayasa ve milletlerarası mukaveleler çiğnenerek çıkarılan KHK’larla yüzbinlerce insan hukuksuz ve haksız bir biçimde işinden, aşından ve geleceğinden yoksun bırakılmakta, adeta toplumsal mevte terk edilmektedir. COVID 19 salgını da toplumsal adaletsizliği uygunca büyütmektedir. Emekliler mesken hapsine mahkum edilirken, milyonlarca personel işinden olurken, yüzbinlerce esnaf iflas ederken, işlerini koruyabilenler konuttan, uzaktan, kuralsız ve insanlık dışı fiyatlarla çalışmaya zorlanırken, kamu kaynakları Saray’ın gözdesi beş sermaye kümesine akmaktadır.

‘SİYASETTE ADALETSİZLİK VE KAYYIM REJİMİ’

Pervin Buldan: AKP-MHP iktidarı keyfi ve adaletsiz rejimini sürdürebilmek için siyasal alanı büsbütün lağvetmek hevesindedir. Bunun en tipik örneği kayyım rejimidir. Siyasi hırsızlık ve soygun tertibi olan kayyım rejimi, bu iktidarın seçimsiz, halksız ve haksız bir darbe nizamına geçiş hasretinin aynasıdır. Bu tertipte demokratik hak ve özgürlükler kullanılamadığı üzere iştirak adaletinin işlemesi de engellenmekte, demokrasinin en temel prensipleri bile askıya alınmaktadır. Kuvvetler ayrılığı, istikrar kontrol sistemleri yok edilerek tek adama dayalı fevkalâde hal rejimi kalıcı hale getirilmeye çalışılmaktadır. Demokratik siyasetin temel özellikleri olan müzakere, diyalog ve mutabakat arayışını ortadan kaldıran AKP-MHP iktidarı, bütün alanları şiddet sistemleriyle yönetmeyi tercih etmektedir. Kamu idaresinde şeffaflık ve kontrolü ortadan kaldıran bu iktidar tam bir haramiler sistemine geçmekte, mütemadiyen adaletsizlik üretmektedir.

‘YARGIDA ADALETSİZLİK VE HUKUKSUZLUK’

Mithat Sancar: Adaletsizliğin hassas bir teraziye vurulduğu yargı alanında da tam bir çürümüşlük yaşanmaktadır. Bugün en büyük hukuksuzluklar, baskı ve tasallut altına alınan liyakatsiz savcı ve yargıçlar eliyle yapılmaktadır. Üniversal hukukun temel prensiplerine değil Saraya bakan yargı sistemi, bu ülkenin geleceğini müebbet adaletsizliğe çevirmeye çalışmaktadır. Hukuku adeta bir tasfiye ve tedip sistemine dönüştüren bağımlı ve taraflı yargı tertibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başta olmak üzere kozmik hukuk bedellerini hiçe saymakta, ortaçağ engizisyon mahkemelerine rahmet okutmaktadır. Adaletsizlik bütün toplumu bir uçtan ötekine kat ederken, 2015’ten bu yana siyasal alanda Halkların Demokratik Partisi’ni, toplumsal alanda Kürt halkını mevcut hukukun da ötesine geçerek bertaraf etmeyi hedefleyen bir paralel düşman hukuku nizamı işletilmektedir. AİHM, geçmiş periyot eş genel liderimiz Selahattin Demirtaş’ın açtığı davada iktidarın, yargıyı, siyasi uğraşla yenemediği HDP’yi adaletsizce vuran bir silaha dönüştürdüğünü ve Demirtaş’ı siyasi rehine olarak alıkoyduğunu karara bağlamıştır. İktidar, AİHM’in bu kararına uymayacağını ilan ederek, memleketler arası yargının Saray’ın yargıya buyruk verdiğine dair tespitini doğrulamaktadır. Adalet sarayları, Saray’ın adaletsizliğini temsil eden adaletsizlik saraylarına dönüşmüştür.

‘ÇÖZÜMSÜZLÜK ACILARA HER GÜN YENİSİNİ EKLİYOR’

Pervin Buldan: AKP-MHP iktidarı, kökten adaletsizliğe dayanan harami sistemini ne değerine olursa olsun sürdürme uğraşı içerisindedir. Halkın takviyesi ve isteğiyle ayakta kalamayacağını bildiğinden toplumu daima kutuplaştırarak, ötekileştirerek, nefret lisanını yaygınlaştırarak, cebir ve şiddetle ömrünü uzatmanın arayışındadır. Düşmanlaştırıcı nefret lisanını ise Kürtler başta olmak üzere toplumun kimlik, inanç, cinsiyet ve kültürel farklılıklarına yöneltmektedir. Kürt halkının en doğal ve insani hakkı olan kültür, kimlik, anadilinde eğitim ve kendini özgürce tabir etme hakları gasp edilmekte, bunların talep edilmesi bile ceza konusu yapılmaktadır. Hukuk ve kanun dışı oluşturulan kayyım rejimiyle Kürtlerin seçme ve seçilme hakkı gasp edilmekte, lokal demokrasi, yerelden ve yerinden idare imkanları ve hakkı yok edilmektedir. Tek adam idaresi, Kürt sıkıntısında çözümsüzlüğü temel alarak, Türkiye halklarının huzuru, refahı ve geleceğiyle tehlikeli bir halde oynamaktadır. Tahlilsiz bırakılan Kürt sorunu demokrasi ve adalet krizini her alanda derinleştirmektedir. Krizleri çoğaltıp, bunun üzerinden güvenlikçi siyasetlerle ülkeyi yönetmeye çalışan bu anlayış, demokratik tahlilin önünde en büyük mani olarak durmaktadır.

Mithat Sancar: Adaletsizliğin en ağır yaşandığı alanlardan biri de inanç ve kültür özgürlüğüdür. Bilhassa Alevi toplumuna yönelik tarihi art planı olan adaletsizliklere bu iktidar tarafından yenileri eklenmektedir. Aleviler de ayrımcı nefret lisanının amacındadır. Cem Meskenlerinin ısrarla statüsüz bırakılması, iktidarın toplumun kıymetli bir kesitini oluşturan Alevileri tanımaması ve taleplerini karşılıksız bırakmasından öteki bir manası yoktur. Öte yandan Kürtlere reva görülen “kayyım” uygulaması batıdaki muhalif belediyelere, Boğaziçi Üniversitesi’nde çarpıcı bir örneğini de gördüğümüz iktidara biat etmeyen bütün kurumlara adım adım yayılmaktadır. Yönetime dernekler ve sivil toplum kuruluşlarına kayyım atama yetkisi veren yasalar TBMM’den bir bir geçirilmektedir.

‘ÇIPLAK ARAMA AZABI NORMALLEŞTİRİLİYOR’

Pervin Buldan: Hapishaneler her türlü insanlık dışı muamelenin sistematik olarak uygulandığı; yasalar bir yana minimum ahlaki ve vicdani bedellerin dahi çiğnendiği yerler haline getirilmektedir. Kozmik bir cürüm olan tecrit azabı İmralı’da Sayın Öcalan ve öteki mahkumlara karşı siyasi bir baskı aracı olarak kullanılmaktadır. CPT raporlarının ve Avrupa Kurulu kararlarının açıkça tespit ettiği hukuksuzluklar, ağırlaştırılmış bir tecrit rejimi biçiminde sürdürülmektedir. Bu duruma direnen siyasi tutsakların başlattıkları dönüşümlü ve süresiz açlık grevinde 74 gün geçilmiştir. Hapishane ve gözaltı merkezlerinde uygulanan çıplak arama azabı normalleştirilmektedir. Hukuksuzluk ve adaletsizlik o derece fütursuzlaşmıştır ki, verilen cezaların infazının bitmesine karşın, beşerler keyfi bir biçimde tahliye edilmemekte, hapishane idarelerinin keyfine nazaran ve hiçbir izahat yapılmadan zindanda tutulmaktadır.

‘BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ŞAHSINDA TÜM MUHALİF ÖĞRENCİLER AMAÇ ALINIYOR’

Mithat Sancar: AKP-MHP iktidarı yürüttüğü siyasetler ile gençlerin tüm hayat alanlarına müdahale etmekte, gençleri nefessiz bırakmaktadır. İtaat ve biat etmeyen gençliği tehlike ve düşman olarak gören iktidar, gençleri eleştirel düşünmekten, uğraştan, özgürlüklerini savunmaktan ve siyasetten uzaklaştırmak için her türlü zorbalığa başvurmaktadır. KHK’lar ile demokrat ve muhalif öğretim üyelerini üniversitelerden uzaklaştırmak, yerleşkeleri kolluk ile doldurmak, kayyım rektörler atamak adaletsizliğin yalnızca birtakım manzaralarıdır. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri şahsında tüm muhalif üniversite öğrencileri amaç alınmaktadır.

‘İKTİDAR, SİYASETİ REKABET DEĞİL DÜŞMANLIK OLARAK GÖRMEKTEDİR’

Mithat Sancar: Adaletsizliklerin her biri bir toplum kesitini, bir siyasal gücü, bir çıkar kümesini ötekilerden daha az yahut çok etkilese de, her adaletsizlik bir öteki adaletsizliğin önünü açmaktadır. Adaletsizlik bir idare unsuru haline gelmekte, çürüme bütün toplumu sarmaktadır. Bu türlü bir toplumsal ve ahlaki iklim, sıradan faşizmin uzunluk atması için de uygun toplumsal yeri oluşturmaktadır. Siyaset ile gangsterlik birbirine karışmakta, kimi siyasetçiler rakiplerini dövdürmekle övünmekte; cezasız kalan her zorbalık saldırganların daha da azgınlaşmasına yol açmaktadır. İktidar kaybettiğini gördükçe hırçınlaşmakta, şiddet bütün uyuşmazlıkların tahlil anahtarı, hakaret en muteber lisan haline getirilmekte ve kaygı iklimi yaratılmaktadır. Bu adaletsizlikler tertibinin daha fazla sürdürülmesi mümkün değildir. Bu tehlikeli gidişata dur demek, toplumun tüm kesitlerinin nefes almasını sağlamak, meselelerin müzakere ve diyalogla çözüleceği yeri yaratmak, adalet hasreti taşıyan herkesin ortak vazifesidir. Adaleti lakin tüm farklılıklarımızla, el ele vererek ve daima birlikte uğraşla sağlayabiliriz. Herkes için adalet demenin artık tam vaktidir.

‘HERKES İÇİN ADALET GAYRETİNE ÇAĞIRIYORUZ’

Pervin Buldan: Toplumun adalet arayışına ses ve nefes olacağız. Bütün alanlardaki adalet taleplerini siyasal ve toplumsal çabamızın merkezine yerleştireceğiz. İşsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa, hayat pahalılığına, sömürüye, talana, gelir uçurumuna karşı gayretleri büyüteceğiz. Kayırmacılığa; ayrımcılığa, şiddet ve nefret lisanına, kutuplaştırıcı siyasetlere karşı direneceğiz. Farklı halkların ve inanç kümelerinin haklarını, hukuklarını, kültür, kimlik ve anadillerini özgürce kullanabilmeleri uğraşımızı kararlı biçimde sürdüreceğiz. Bayan kırımına ve bayana yönelik şiddete, bayan yoksulluğu ve işsizliğine karşı çabayı büyütecek, İstanbul Sözleşmesi’ni daha güçlü sahipleneceğiz. Gençliğe karşı tüm hoyrat siyasetlerin karşısında duracağız. Tabiat katliamını ve tahribatını durduracağız. Bütün toplumsal ve demokratik muhalefet güçlerinin özgürce siyaset yapma hakkını savunacağız. Demirtaş, Kavala, Berberoğlu örneklerinde olduğu üzere AYM ve AİHM tarafından verilen kararların uygulanmasını sağlayacağız. Cezaevlerinde karar süren şiddet, zorbalık, tecrit ve hak gasplarını sona erdireceğiz…

‘GELECEĞİN DEMOKRASİ İTTİFAKI’

Mithat Sancar: Toplumsal adaleti sağlamak için bugünden itibaren Haziran 2021’e kadar 4 ay sürecek “Herkes için Adalet” seferberliğini başlatıyoruz. Amacımız, her türlü adaletsizliğe itiraz eden ve faşizmin kurumsallaşmasına karşı hareket halinde olan toplumsal, siyasal ve kültürel bütün güçlerin buluşmalarını sağlamaktır. Böylelikle, geleceğin “demokrasi ittifakı”nın en yaygın ve geniş toplumsal temel üzerinde oluşturulmasına yönelik güçlü bir adım atılmış olacaktır. Bu süreçte hem siyasetin toplumsal gayretlere doğrultu kazandırması, hem de toplumsal çabaların siyasete yeni bir soluk vermesi için, parlamenter alan ile toplumsal özgürlük uğraşı ortasında güçlü bir etkileşim kurma uğraşı içinde olacağız.

‘ÇAĞRIMIZ ADALET İSTEYEN HERKESEDİR’

Pervin Buldan: Siyasal muhalefet başta olmak üzere, tüm toplumsal muhalefete ve tek tek yurttaşlarımıza davette bulunuyoruz. Daha fazla geç kalmadan, iktidar ittifakının halklarımızı daha fazla yoksunluğa, yoksulluğa, açlığa ve sefalete, ekonomik, siyasi, ekolojik ve toplumsal yıkıma sürüklemeden daima birlikte, herkes için adalet diye haykıralım.
Mithat Sancar: Demokratik, eşit ve adil bir ülke yaratmak elimizdedir. Türkiye’nin bütün demokratik ve toplumsal muhalefet güçlerini, bütün vicdanlı insanlarını bu adaletsiz, haksız ve zorba rejim karşısında güçlerini birleştirmeye, çabayı ortaklaştırmaya çağırıyoruz.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir